JSM AB är ett litet företag med stor fokus på Kvalité & Service!

Bildades år 1998 av bröderna Erik Johansson och David J Fransén i en liten  lokal ca 60 m2. Med inriktning på legotilverkning av tryckkärl och service. 

Redan samma år  flyttade vi till större lokal ca 200 m2. För att kunna möta våra kunders behov.

År 2000 var vi åter trång bodda och flyttade till en yterligare större lokal ca 350 m2. Samma år gör vi vårt första fjärrväremkulvert jobb. 

År 2003 ombildade vi JSM Johanssons Svets och Mekaniska HB. Till aktiebolaget JSM Johanssons Svets och Mekaniska AB. Under samma år köpte vi en egen fastighet. Med ca1250 m2 verkstads yta.

År 2005 övertar vi svetsningen av Elektrohms tryck kärl och vi börjar tillverka nätlämmar åt Sävsjö Släpet.

År 2010 övertog vi svetsningen av Sävsjö Släpets standardchassin.

År 2011 utveklade vi en Tappvatten-förvärmare som är en energisparande produkt för bostäder.

År 2014 Nu står fjärrvärme relaterade jobb för 85% av vår verksamhet.

År 2021 Certifierade vi oss i ledningssystemet FR2000.

Erik Johansson

David J Fransén

ADRESS